[email protected]

092/626243

092/626276

Наименование Формат Размер Качено на
Етичен кодекс .pdf 324.34 kB 9/26/2022, 5:40:32 AM часа
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 22-23 .docx 167.62 kB 3/22/2023, 12:04:21 PM часа
УУП - I "А" клас .pdf 385.05 kB 9/26/2022, 5:40:33 AM часа
УУП - I "Б" клас .pdf 384.87 kB 9/26/2022, 5:40:32 AM часа
УУП - I "В" клас .pdf 384.91 kB 9/26/2022, 5:40:33 AM часа
УУП - I "Г" клас .pdf 385 kB 9/26/2022, 5:40:33 AM часа
УУП - II "А" клас .pdf 384.7 kB 9/26/2022, 5:40:57 AM часа
УУП - II "Б" клас .pdf 384.7 kB 9/26/2022, 5:40:57 AM часа
УУП - II "В" клас .pdf 384.7 kB 9/26/2022, 5:40:56 AM часа
УУП - II "Г" клас .pdf 384.87 kB 9/26/2022, 5:40:57 AM часа
УУП - III "Б" клас .pdf 384.95 kB 9/26/2022, 5:41:25 AM часа
УУП - IV "А" клас .pdf 384.7 kB 9/26/2022, 5:41:41 AM часа
УУП - IV "Б" клас .pdf 384.74 kB 9/26/2022, 5:41:42 AM часа
УУП - IV "В" клас .pdf 384.74 kB 9/26/2022, 5:41:41 AM часа
План за дейността 2022 – 2023 г. .pdf 865.73 kB 9/26/2022, 5:42:10 AM часа
Програма превенция .pdf 739.12 kB 9/26/2022, 5:42:30 AM часа
Програма равни възможности .pdf 687.01 kB 9/26/2022, 5:42:49 AM часа
Дневно разписание 2022- 2023 г. .pdf 225.48 kB 9/26/2022, 5:43:02 AM часа
Графици консултации първи срок .pdf 297.52 kB 9/26/2022, 5:43:12 AM часа
Мерки образователни резултати docx.pdf .pdf 522.17 kB 10/3/2022, 10:46:20 AM часа
стратегия .pdf .pdf 2452.31 kB 10/3/2022, 9:19:45 AM часа
УУП - IV "Г" клас .pdf 388.46 kB 9/26/2022, 5:41:41 AM часа
УУП - III "Г" клас .pdf 385.08 kB 9/26/2022, 5:41:25 AM часа
УУП - III "В" клас .pdf 384.91 kB 9/26/2022, 5:41:24 AM часа
УУП - III "А" клас .pdf 385.01 kB 9/26/2022, 5:41:25 AM часа
To Top ↑