[email protected]

0884093939

092/626276

Наименование Формат Размер Качено на
ЗАПОВЕД - ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ РАБОТИ - ИЗХОДНО НИВО.pdf .pdf 300 kB 5/7/2024, 8:05:05 AM часа
ЗАПОВЕД ИЗБОРНА УЧЕБНИЦИ 2024-2025.pdf .pdf 250.68 kB 2/27/2024, 1:23:17 PM часа
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ - ИЗХОДНО НИВО.pdf .pdf 74.33 kB 2/5/2024, 6:45:46 AM часа
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ - МЕЖДИННО НИВО .pdf 248.83 kB 1/16/2024, 1:35:02 PM часа
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ.pdf .pdf 453.81 kB 9/20/2023, 1:35:58 PM часа
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ - II-РИ СРОК.pdf .pdf 203.66 kB 2/5/2024, 6:45:46 AM часа
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ.pdf .pdf 1274.67 kB 9/20/2023, 1:35:59 PM часа
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.pdf .pdf 559.07 kB 9/20/2023, 1:35:58 PM часа
ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ.pdf .pdf 730.08 kB 9/20/2023, 1:35:59 PM часа
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ.pdf .pdf 6804.99 kB 10/2/2023, 6:09:41 AM часа
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II-РИ СРОК.pdf .pdf 739.36 kB 2/2/2024, 12:04:09 PM часа
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2028 ГОДИНА.pdf .pdf 1125.79 kB 10/19/2023, 11:36:12 AM часа
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА.pdf .pdf 54517.42 kB 10/3/2023, 4:28:40 AM часа
ЕТИЧЕН КОДЕКС.pdf .pdf 5683.1 kB 10/3/2023, 4:28:22 AM часа
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 2023-2024.pdf .pdf 2103.54 kB 7/5/2024, 5:01:23 AM часа
УП 1 А КЛАС 23-24.pdf .pdf 382.51 kB 10/3/2023, 4:33:47 AM часа
УП 1 Б КЛАС 23-24.pdf .pdf 382.45 kB 10/3/2023, 4:33:45 AM часа
УП 1 В КЛАС 23-24.pdf .pdf 382.39 kB 10/3/2023, 4:33:47 AM часа
УП 1 Г КЛАС 23-24.pdf .pdf 382.45 kB 10/3/2023, 4:33:46 AM часа
УП 2 А КЛАС 23-24.pdf .pdf 382.05 kB 10/3/2023, 4:33:47 AM часа
УП 2 Б КЛАС 23-24.pdf .pdf 382.07 kB 10/3/2023, 4:33:47 AM часа
УП 2 В КЛАС 23-24.pdf .pdf 382.09 kB 10/3/2023, 4:33:48 AM часа
УП 2 Г КЛАС 23-24.pdf .pdf 382.28 kB 10/3/2023, 4:33:47 AM часа
УП 3 А КЛАС 23-24.pdf .pdf 382.38 kB 10/3/2023, 4:33:47 AM часа
УП 3 Б КЛАС 23-24.pdf .pdf 382.48 kB 10/3/2023, 4:33:48 AM часа
УП 3 В КЛАС 23-24.pdf .pdf 382.48 kB 10/3/2023, 4:33:46 AM часа
УП 3 Г КЛАС 23-24.pdf .pdf 382.64 kB 10/3/2023, 4:33:48 AM часа
УП 4 А КЛАС 23-24.pdf .pdf 383.03 kB 10/3/2023, 4:33:48 AM часа
УП 4 Б КЛАС 23-24.pdf .pdf 383.07 kB 10/3/2023, 4:33:48 AM часа
УП 4 В КЛАС 23-24.pdf .pdf 382.97 kB 10/3/2023, 4:33:48 AM часа
УП 4 Г КЛАС 23-24.pdf .pdf 383.21 kB 10/3/2023, 4:33:48 AM часа
To Top ↑