[email protected]

092/626243

092/626276

Наименование Информация Бланка
1. Издаване на удостоверение за валидиране Заявление за валидиране Oбразец на заявление за валидиране
2. Издаване на дупликат на удостоверение Издаване на дубликат Oбразец дубликат
3. Заповед за признаване на завършен клас Информация
4. Преместване на ученици и записване на деца за първи клас Информация
5. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование Информация
To Top ↑