[email protected]

092/626243

092/626276

Прием на ученици за учебната 2021/2022 г.

Подготвителна група

Екипът на НУ "Иван Вазов" - Враца организира прием на деца в подготвителна група за учебната 2022/2023 с учител:

- старши учител.

Заявления за записване (по образец) се приемат от понеделник до петък в канцеларията на училището.

I - ви клас

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” – ВРАЦА

  • бул. „Демокрация”, № 32, ( 092 66 66 43

ОБРЪЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Приемането на заявления за прием в I клас за учебната 2022/2023 година ще бъде съобразено с разпорежданията на Министерството на здравеопазването и с отмяната на извънредното положение. След възстановяването на учебния процес и осигуряване на достъп до учебното заведение, ще бъдете информирани за изискуемите документи и начина на подаването им. Предложеният График за дейностите по приема подлежи на актуализация. При извършване на промяна в Графика, измененията ще бъдат оповестени на сайта на училището.

Отправям призив към всички Вас да запазим спокойствие и да се съобразим с указанията на Министерството на здравеопазването, защото здравето на моите служители и на всички граждани е основен приоритет в създалата се ситуация.

Благодаря Ви за разбирането!

Желая Ви здраве!

Малина Николова

Директор

*Забележка: Повече информация ще откриете в опция Новини

II - IV клас

Екипът на НУ "Иван Вазов" приема деца в подготвителна група и ученици в I, II, III и IV клас през цялата учебна година след представяне на следните документи:

  1. заявление за записване от родители/настойници;
  2. удостоверение за преместване;
  3. учебен план (копие, издадено от предходното учебно заведение);
  4. характеристика на ученика;
  5. документи за здравен статус.

Заявления за записване (по образец) се приемат от понеделник до петък в канцеларията на училището.

Класни ръководители за I-ви клас за учебната 2021/2022 г.

Младенка Гаврилова

Класен ръководител на IV "а" клас

Светла Василева

Класен ръководител на IV "б" клас

Малинка Дамянова

Класен ръководител на IV "в" клас

Емилия Тодорова

Класен ръководител на IV "г" клас

To Top ↑