[email protected]

0884093939

092/626276

Наименование Формат Размер Качено на
Покана за свикване на заседание на Обществен съвет .pdf 51 kB 1/6/2023, 12:16:19 PM часа
Отчет на бюджета 4-то тримесечие 2022 г. .pdf 10683.84 kB 1/6/2023, 12:21:43 PM часа
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 12 - 22 ПРЕЗЕНТАЦИЯ .pptx 80.32 kB 1/6/2023, 12:21:42 PM часа
9 Отчет на бюджета за 3-то тримесечие на 2022 г. .pdf 8969.83 kB 10/18/2022, 12:09:29 PM часа
10 Презентация Отчет на бюджета за 3-то тримесечие на 2022 г. .pptx 107.62 kB 10/18/2022, 12:09:10 PM часа
8 Покана 24.10.2022 г. .pdf 324.37 kB 10/18/2022, 12:09:10 PM часа
Искане за свикване на заседание на ОС .pdf 113.2 kB 3/14/2023, 10:23:09 AM часа
Предложение за УПП за учебната 2023-2024 година .pdf 86.91 kB 3/14/2023, 10:23:10 AM часа
Покана до членовете на ОС .pdf 97.34 kB 3/14/2023, 10:23:10 AM часа
Правила за прием в I-ви клас 2023-2024 г. .pdf 633 kB 3/14/2023, 10:23:10 AM часа
Протокол за избор на познавателни книжки за трета и четвърта възрастова група .pdf 2675.2 kB 3/14/2023, 10:23:10 AM часа
Протокол за избор на учебници и учебни комплекти за II клас на учебната 2023-2024 година .pdf 3235.03 kB 3/14/2023, 10:23:11 AM часа
Протокол за избор на учебници и учебни комплекти за I клас на учебната 2023-2024 година .pdf 5050.75 kB 3/14/2023, 10:23:11 AM часа
Предложение .pdf 168.99 kB 4/21/2023, 4:47:32 PM часа
Искане .pdf 230.5 kB 4/21/2023, 4:47:32 PM часа
Покана до членовете на Обществен съвет .pdf 313.41 kB 4/21/2023, 4:47:32 PM часа
ОТЧЕТ РАЗХОДИ .pptx 77.5 kB 4/21/2023, 4:43:58 PM часа
Ведомост.pdf .pdf 2426.33 kB 4/21/2023, 4:43:59 PM часа
Искане за свикване на Обществен съвет .pdf 83.98 kB 7/10/2023, 7:34:12 AM часа
Покана до членовете на Обществения съвет .pdf 358.41 kB 7/10/2023, 7:34:12 AM часа
Отчет на разходи - презентация .pdf 114.33 kB 7/10/2023, 6:56:16 AM часа
Отчет на разходите.pdf .pdf 1289.37 kB 7/10/2023, 6:56:16 AM часа
Искане за свикване на Обществен съвет на 04.09.2023.pdf .pdf 399.64 kB 8/31/2023, 9:15:33 AM часа
Покана за заседание на Обществен съвет 04-09-2023.pdf .pdf 324.34 kB 8/31/2023, 11:02:19 AM часа
Покана за заседание на Обществен съвет на 25.10.2023.pdf .pdf 83.47 kB 10/17/2023, 8:02:56 AM часа
Искане за свикване на Обществен съвет на 25.10.2023.pdf .pdf 446.31 kB 10/17/2023, 8:02:56 AM часа
Бюджет и отчет на бюджета.pdf .pdf 889.3 kB 10/17/2023, 8:02:56 AM часа
Бюджет и отчет на бюджета.pdf .pdf 6878.04 kB 10/17/2023, 8:02:59 AM часа
Бюджет 2023.pdf .pdf 669.06 kB 11/1/2023, 5:29:14 AM часа
Искане за свикване на Обществен съвет на 23.01.2024 .pdf 76.76 kB 1/15/2024, 12:36:01 PM часа
Покана за заседание на Обществен съвет на 23.01.2024 .pdf 51.05 kB 1/15/2024, 12:36:01 PM часа
Бюджет и отчет на бюджет 4-2023 .pdf 3413.28 kB 1/15/2024, 12:24:14 PM часа
Бюджет и отчет на бюджет 4-2023 презентация .pdf 748.29 kB 1/15/2024, 12:24:13 PM часа
Искане за свикване на Обществен съвет на 11.03.2024.pdf .pdf 161.44 kB 2/27/2024, 8:29:06 AM часа
Покана за заседание на Обществен съвет на 11.03.2024.pdf .pdf 126.22 kB 2/27/2024, 8:29:06 AM часа
Бюджет 2024-утвърден.pdf .pdf 131.36 kB 2/27/2024, 8:29:05 AM часа
Бюджет 2024.pdf .pdf 1038.56 kB 2/27/2024, 8:29:06 AM часа
Бюджет 2024-презентация.pdf .pdf 1085.13 kB 2/27/2024, 8:29:06 AM часа
Предложение ОС.pdf .pdf 59.23 kB 2/27/2024, 8:29:05 AM часа
Предложение План-прием 2024.pdf .pdf 81.28 kB 2/27/2024, 8:29:05 AM часа
Протокол избор учебници 1 клас 2024-25.pdf .pdf 320.69 kB 3/8/2024, 1:13:51 PM часа
Протокол избор учебници 2 клас 2024-25.pdf .pdf 694.13 kB 3/8/2024, 1:13:51 PM часа
Протокол избор учебници ПГ 2024-25.pdf .pdf 497.88 kB 3/8/2024, 1:13:51 PM часа
Искане за свикване на Обществен съвет 25.04.2024.pdf .pdf 79.03 kB 4/22/2024, 11:19:28 AM часа
Покана за заседание на Обществен съвет на 25.04.2024.pdf .pdf 49.69 kB 4/23/2024, 5:06:09 AM часа
Бюджет и отчет на бюджет 1-2024.pdf .pdf 393.09 kB 4/22/2024, 11:19:28 AM часа
Бюджет и отчет на бюджет-презентация 1-2024.pdf .pdf 1075.34 kB 4/22/2024, 11:19:29 AM часа
To Top ↑