[email protected]

0884093939

092/626276

Работа по проекти 2020-2021

Публикувано на: 8/17/2021, 11:09:40 AM часа
Prilovenie_1-декларация.docx Prilovenie_3-анкетна-карта.docx

Проект „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ , дейност 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови)

Клуб: "В света на компютрите" с ръководител Кристин Георгиева

https://oud.mon.bg/

To Top ↑