[email protected]

0884093939

092/626276

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със създаването на обществен съвет към НУ "Иван Вазов" - Враца

е необходимо да се изберат представетели от паралелките за участие в събранието на родителите.

Родителските срещи ще се проведат на 17.11.2016 година от 18.00 часа.

Таня Георгиева

Директор на НУ "Иван Вазов" - Враца

To Top ↑