[email protected]

092/626243

092/626276

Прием 2022/2023 г.

Уважаеми родители,

За Ваше сведение прилагаме заповеди за утвърдения Училищен план-прием в I клас за учебната 2022 / 2023 година.

To Top ↑